Aliĝilo

La informojn donotajn ĉi-sube kolektos Hispana Esperanto-Federacio pere de la Valencia Grupo de Esperanto kadre de la organizado de la Hispana Kongreso.

Kategorio 3a periodo
(9a Julio-Aŭgusto)
4a periodo
(Septembro)
HEF/GEV Membroj - Prelegantoj 49 € 54 €
Ne-Membroj 69 € 74 €
Junuloj <30j 19 € 23 €
Eksterlandanoj 19 € 23 €
Ne esperantistaj Akompanantoj 10 € 10 €