Ciela Fotaĵo

Hispana Esperanto-Kongreso

De la 5a ĝis la 8a de Septembro de 2024

Valencio-Cheste

Kongresejo kaj loĝado

La kongreso okazos ĉe la Universitato Laboral de Cheste, Valencio.

Ni rekomendas, ke vi tuj rezervu loĝadon!

Pli da informoj ĉi tie

Ciela Fotaĵo
Fotografía aérea

Post-Kongresaj Ekskursoj

La tagoj post la kongreso (de la 9-a ĝis la 22-a de septembro) okazos en Valencio serio de organizitaj ekskursoj fare de la LKK de la kongreso.

  • Urbo de Artoj kaj Sciencoj
  • Malnova Urbo de Valencio
  • La Albufera
  • pliaj informoj en la programo...

Pli da informoj en diversaj lingvoj pri la urbo de Valencio.

Telegrama grupo: